Περιγραφή Έργου

EU Projects Managers & Administrators VET Programme

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προσφέρει σε οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι ως φιλανθρωπικοί στην Κύπρο ή στην Ελλάδα (φιλανθρωπικές οργανώσεις), την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Erasmus+, CERV, AMIF, Creative Europe, Interreg και Horizon Europe. Με την υλοποίηση του έργου, οι προαναφερθέντες φορείς θα έχουν την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και ουσιαστικά να αυξήσουν την εμβέλειά τους στην κοινωνία πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα και ταυτόχρονα να προσφέρουν την πολύτιμη τεχνογνωσία τους σε κοινοπραξία.

Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα μάθημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για νέους ή λιγότερο έμπειρους (έως 2 χρόνια εμπειρίας) λειτουργούς και διαχειριστές έργων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η εκπαίδευση θα καλύψει όλους τους κύκλους ενός έργου, δηλαδή από τη σύλληψη μιας ιδέας έργου και τη σύνταξη του concept note, μέχρι την εύρεση εταίρων, τη σύνταξη της πρότασης, την υλοποίηση του έργου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του.